Actievoorwaarden

Voorwaarden actie “ Win een Riksja Droomreis”

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Actie “Win een Riksja Droomreis”, (hierna: “Actie”), die wordt georganiseerd door Riksja Travel B.V., gevestigd aan Pompoenweg 9 te Leiden, (hierna: “Riksja Travel”) in samenwerking met Columbus B.V. en Qatar Airways. De reis wordt verzorgd door Riksja Travel waarbij de vliegtickets geregeld worden via Qatar Airways.

Algemeen

 • Deelname aan de Actie staat open voor iedereen die in Nederland en België woont.
 • Deelname van personen onder de 18 jaar is uitgesloten.
 • Deelname aan de Actie is gratis (bij het invullen van de Bucketlist Actie op de website van Riksja Travel).
 • Medewerkers van Riksja Travel, Columbus en Qatar Airways zijn uitgesloten van deelname.
 • Familie van deze medewerkers wonende op hetzelfde adres kunnen niet deelnemen aan de winactie.

Persoonlijke gegevens

 • Om mee te doen aan de Actie wordt er gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens (zoals naam en e-mailadres).
 • Jouw emailadres kan door ons en aan ons gelieerde ondernemingen ook voor andere (marketing)doeleinden worden gebruikt, een en ander conform onze Privacy Promise.
 • Op de Actie is de Privacyverklaring van Riksja Travel van toepassing die te vinden is op https://www.riksjatravel.nl/privacybeleid/
 • Door deel te nemen aan de Actie wordt je automatisch toegevoegd aan het nieuwsbriefbestand van Riksja Travel en Columbus Travel. Buiten Riksja Travel en Columbus Travel worden je persoonsgegevens niet aan derden verstrekt, tenzij anders is aangegeven en/of noodzakelijk voor het uitreiken van de prijs.

Hoe en wanneer kun je meedoen?

 • Deze Actie loopt van 2 december tot en met 31 januari.
 • Je kan deelnemen aan de Actie door:
  • 3 bucketlist items te selecteren op de www.riksjakids.nl/bucketlist;
  • Laat je emailadres achter en druk op de “verzenden” knop.
  • De reis zal plaatsvinden in 2020, exacte reisdatum in overleg met Riksja Travel (u.v schoolvakanties en feestdagen).

Aanwijzing van de winnaars

 • De winnaar van de Actie zal willekeurig en op onpartijdige wijze worden bepaald, in de periode van 1 februari 2020 – 14 februari 2020.
 • Met de winnaars van de Actie zal zo snel mogelijk contact worden opgenomen voor de uitreiking van de prijs, tenzij duidelijk is dat de winnaars op een andere wijze worden bekend gemaakt (bijvoorbeeld op een website).
 • Indien een prijs buiten de schuld van Riksja Travel niet binnen 3 maanden na einde van de Actie is ontvangen door een winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van Riksja Travel.
 • Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Prijzen

 • Op de prijzen zijn de (reis)voorwaarden en reglementen van Riksja Travel van toepassing, welke te vinden zijn op riksjatravel.nl/reisvoorwaarden
 • Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan Riksja Travel.
 • Prijzen zijn strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en kunnen niet ingewisseld worden tegen contanten, goederen, andere prijzen en/of diensten. Uitzonderingen op de overdraagbaarheid zijn, afhankelijk van de omstandigheden, na overleg met Riksja Travel mogelijk.
 • Indien over de uitgekeerde prijzen kansspelbelasting zal dienen te worden afgedragen, zal Riksja Travel deze belasting voldoen.
 • Riksja Travel, Qatar Airways en Columbus Travel zijn niet aansprakelijk voor de afhandeling, geleverde diensten en misinterpretaties van de Actievoorwaarden.

Hoofdprijs = 1 keer een droomreis voor 2 personen

De reis gaat naar 1 van onderstaande bestemmingen:

Sri Lanka;
Zuid-Afrika;
Indonesië

De hoofdprijs is inclusief:

 • Economy Class vluchten vanaf Amsterdam met Qatar Airways (eventueel met overstap, vliegen vanaf een andere luchthaven in overleg), inclusief luchthavenbelasting;
 • 14 daagse rondreis door één van de 3 bestemmingen: Indonesië, Sri Lanka of Zuid-Afrika;
 • Alle overnachtingen zijn inclusief ontbijt (m.u.v. de nachttrein);
 • Grote transfers zijn inclusief, kleine transfer regel je zelf.
 • Voorwaarden verbonden aan de reis:
 • Winnaars dienen zelf alle overige kosten, waaronder maaltijden, eventuele entreegelden ter plaatse, optionele excursies, fooien, vertrekbelasting, verzekeringen, inentingen en overige persoonlijke uitgaven te voldoen.
 • Verlenging van de reisduur en/of bij boeken van extra faciliteiten is op verzoek en tegen betaling mogelijk.
 • De reis moet naar Sri Lanka of Indonesië of Zuid-Afrika gaan; er kan niet gekozen worden voor een andere bestemming.
 • De winnaars dienen zelf zorg te dragen voor een passende annuleringsverzekering en reisverzekering (met werelddekking) en benodigde reisdocumenten.
 • De winnaars dienen 18 jaar of ouder te zijn en in het bezit te zijn van een geldig Nederlands of Belgisch paspoort, dat bij aankomst nog minimaal zes maanden geldig is.
 • Boeken geschiedt op basis van beschikbaarheid van vluchten en/of accommodatie. Het vertrek dient plaats te vinden in 2020. Schoolvakanties en feestdagen zijn uitgesloten.

Overige prijzen:

 • Elk deelnemer ontvangt €50 korting per persoon, met een maximum van € 200, op een reis geboekt bij Riksja Travel, naar een van de 48 bestemmingen.
 • Deze korting is geldig op nieuwe boekingen bij Riksja Travel met boekdatum van 1 december 2019 tot en met 31 januari 2020.
 • Deze code wordt alleen op de boeking verwerkt bij boeking onder vermelding van Bucketlist of indien je dit zelf telefonisch aangeeft bij onze reisspecialisten.
 • De code is alleen te gebruiken voor reizen aangeboden door Riksja Travel (inclusief Riksja Family)
 • Maximaal 1 code per boeking. Het is niet mogelijk om meerdere cheques voor dezelfde reis met Riksja Travel te gebruiken (d.m.v. meerdere boekingen te maken voor dezelfde reis)
 • Deze code is niet geldig in combinatie met overige acties en/of andere aanbiedingen van Riksja Travel.
 • De reischeque-code is boeking gebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen.
 • Reissom moet minimaal 500 euro per persoon zijn.
 • De reischeque kan niet ingezet worden voor de internationale vlucht, binnenlandse vluchten, lokaal vervoer of losse hotelovernachtingen en of activiteiten. De reischeque geldt voor een bouwsteen. Een bouwsteen is een reisblok van 2 tot 3 dagen waarin een accommodatie en excursie zit.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • Je erkent dat deelname aan de Actie geheel voor eigen risico is.
 • Riksja Travel is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die verband houdt met de Actie, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot:
 • de door haar uitgekeerde prijzen;
 • het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijzen;
 • het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde (bijvoorbeeld in de vorm van een cyberaanval waardoor persoonlijke gegevens vrijkomen).

Auteursrechten en medewerking

 • Als potentiële winnaar geef je Columbus Travel en Riksja Travel hierbij toestemming om jouw naam en/of beeldmateriaal waarop je bent afgebeeld als winnaar (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor uitingen die verband houden met deze Actie.
 • De winnaar die zijn/haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van Columbus en Riksja heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding.
 • Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Riksja Travel de software, de website of de inhoud van de Actie, geheel of gedeeltelijk, te reproduceren in welke vorm dan ook.

Rechten Riksja Travel

 • Riksja Travel behoudt zich het recht om te allen tijde jouw deelname aan de Actie te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Riksja Travel hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
 • In geval van overmacht behoudt Riksja Travel het recht om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de Actie te wijzigen als omstandigheden dit vereisen.
 • Voor vragen of klachten over deze Actievoorwaarden of deze Actie, zijn wij te bereiken via 071 – 5790101
 • Riksja Travel kan onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor het niet (tijdig) beantwoorden van vragen.
 • Een ieder die meent dat de Actie niet voldoet aan deze Gedragscode kan een schriftelijke klacht indienen bij De kansspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG Den Haag, Tel: 070- 302 1300.

Diversen

 • Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Riksja Travel aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
 • Deze Actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 • Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de Actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Rotterdam.
Laatste update: 1 december 2019